R & D

R & D

Coway thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển  đầu tiên năm 1993, trước khi công ty thành lập nhà máy sản xuất đầu tiên năm 1994. Tháng 12 năm 2006, Coway liên kết với Trường Đại học Quốc gia Seoul, trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc nhằm phát triển sản phẩm theo hướng sử dụng cả kiến thức thực tế và kiến thức lý thuyết.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 8 tầng với 6 tầng trên mặt đất và 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn là 12,208m2 nằm trong khuôn viên khu nghiên cứu của Trường Đại học Quốc gia Seoul. Cho tới nay, mới chỉ có 3 công ty có Trung tâm nghiên cứu và phát triển đó là Coway, Samsung và SK Telecom.

Được công nhận là “Viện giám định chất lượng nước uống”.

Tổng cộng 58 tỷ KRW đã được đầu tư cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển với 182 thiết bị kỹ thuật mới như là các thiết bị kỹ thuật cao bao gồm Trung tâm Phân tích Môi trường được công nhận là “Viện giám định chất lượng nước uống”và được chứng nhận là Phòng thí nghiệm chất lượng nước đạt tiêu chuẩn quốc tế của KOLAS với 45 phòng thí nghiệm, Viện đo tỷ lệ công suất không khí sạch CADR  (Clean Air Delivery Rate), một phòng đo tiếng ồn và một phòng đo tốc độ gió.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Coway đặt mục tiêu hàng đâu là nâng cao chất lượng cuộc sống người tiêu dùng.