Cao cấp

  • AP-1008CH
  • Hấp thụ và khử tới 99,99% virus gây cúm A H1N1 trôi nổi trong không khí

  • AP-1008DH
  • Đem đến luồng không khí trong sạch cho gia đình bạn