Cây Đứng

  • CHP-590R
  • Dung tích bình chứa: 12L : Nước thường 6L, Lạnh 3L, Nóng 3L

  • CHP-671R
  • Dung tích bình chứa: 21.1L : Nước thường 11.5L, Lạnh 6L, Nóng 3.6L