Máy lọc không khí

Cao cấp

  • AP-1008CH
  • Hấp thụ và khử tới 99,99% virus gây cúm A H1N1 trôi nổi trong không khí

  • AP-1008DH
  • Đem đến luồng không khí trong sạch cho gia đình bạn

Bình thường

  • AP-0509DH
  • Thiết kế được bắt nguồn từ bản chất sản phẩm & cảm nhận không khí trong lành

  • AP-1009CH
  • Với công suất lớn, máy đạt tất cả các giải thưởng thiết kế xuất sắc