Máy lọc nước

Để bàn

  • CHP-260L
  • Dung tích bình chứa: 5.8L, Nước thường 2.5L, Lạnh 2.3L, Nóng 1L

  • P-300R
  • Máy bơm tăng áp giúp tăng hiệu quả hoạt động của máy

  • P-300L
  • Dung tích bình chứa lên đến 8 lit tích hợp trong máy lọc nước nhỏ gọn

Cây Đứng

  • CHP-590R
  • Dung tích bình chứa: 12L : Nước thường 6L, Lạnh 3L, Nóng 3L

  • CHP-671R
  • Dung tích bình chứa: 21.1L : Nước thường 11.5L, Lạnh 6L, Nóng 3.6L