Dịch vụ

12

Cody (Coway Lady) là những người làm việc như 1 chuyên gia tại Coway. Cody bao gồm những người phụ nữ chu đáo và tận tâm, những người luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến thay thế lõi lọc và báo dưỡng sản phẩm.

Chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho gia đình bạn