Showing all 8 results

-20%
Giá khuyến mãi: 12.640.000 VND
-25%
Giá khuyến mãi: 10.125.000 VND
Giá sản phẩm: 16.500.000 VND
Giá sản phẩm: 6.000.000 VND
-20%
Giá khuyến mãi: 6.800.000 VND
-20%

Diện tích lọc ≤ 100m2

Máy lọc không khí Coway STORM (AP-1516D)

Giá khuyến mãi: 13.600.000 VND
-20%
Giá khuyến mãi: 8.800.000 VND

Diện tích lọc ≤ 100m2

Máy lọc không khí Coway TUBA (AP-3008FH)

Giá sản phẩm: 27.000.000 VND