Showing all 8 results

-10%
Giá khuyến mãi: 14.220.000 VND
-28%
Giá khuyến mãi: 9.720.000 VND
Giá sản phẩm: 16.500.000 VND
Giá sản phẩm: 6.000.000 VND
-20%
Giá khuyến mãi: 6.800.000 VND
-20%

Diện tích lọc ≤ 100m2

Máy lọc không khí Coway STORM (AP-1516D)

Giá khuyến mãi: 13.600.000 VND
Giá sản phẩm: 11.000.000 VND
-10%

Diện tích lọc ≤ 100m2

Máy lọc không khí Coway TUBA (AP-3008FH)

Giá khuyến mãi: 24.300.000 VND