Showing all 12 results

Diện tích lọc ≤ 33m2

Coway Air Purifier NAMSAN (AP-1009CH)…

Giá sản phẩm: 8.500.000 VND
Giá sản phẩm: 6.000.000 VND
- 30%
Giá khuyến mãi: 6.800.000 VND 4.760.000 VND
- 20%
Giá khuyến mãi: 15.800.000 VND 12.640.000 VND
Giá sản phẩm: 13.500.000 VND
- 40%

Diện tích lọc ≤ 33m2

Máy lọc Không Khí Mighty (AP-1512)

Giá khuyến mãi: 8.800.000 VND 5.280.000 VND
- 25%
Giá khuyến mãi: 13.500.000 VND 10.125.000 VND
- 45%
Giá khuyến mãi: 6.000.000 VND 3.300.000 VND
- 25%
Giá khuyến mãi: 8.500.000 VND 6.375.000 VND
- 25%

Diện tích lọc ≤ 100m2

Máy lọc không khí Coway STORM (AP-1516D)

Giá khuyến mãi: 17.000.000 VND 12.750.000 VND
- 5%
Giá khuyến mãi: 11.000.000 VND 10.450.000 VND
- 20%

Diện tích lọc ≤ 100m2

Máy lọc không khí Coway TUBA (AP-3008FH)

Giá khuyến mãi: 27.000.000 VND 21.600.000 VND