Showing all 9 results

-25%
Giá khuyến mãi: 5.100.000 VND
-20%
Giá khuyến mãi: 12.640.000 VND
-25%

Diện tích lọc ≤ 33m2

Máy lọc Không Khí Mighty (AP-1512)

Giá khuyến mãi: 6.600.000 VND
-25%
Giá khuyến mãi: 10.125.000 VND
-25%
Giá khuyến mãi: 4.500.000 VND
-25%
Giá khuyến mãi: 6.375.000 VND
-10%

Diện tích lọc ≤ 100m2

Máy lọc không khí Coway STORM (AP-1516D)

Giá khuyến mãi: 15.300.000 VND
-10%
Giá khuyến mãi: 9.900.000 VND
-20%

Diện tích lọc ≤ 100m2

Máy lọc không khí Coway TUBA (AP-3008FH)

Giá khuyến mãi: 21.600.000 VND