Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

  • Chi tiết xem tại Điều  68 đến Điều 73 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.
  • Nội dung này cần thống nhất với Mục II.3.e trong Đề án hoạt động

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:

Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh, địa chỉ giao dịch, mã số thuế

Họ Tên, Số CMND, địa chỉ liên lạc

Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn

Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được  khách hàng tự nguyện cung cấp.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới…

3- Thời gian lưu trữ thông tin

Coway.com.vn sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty CPTM Carpa Việt Nam

Website: https://coway.com.vn/

Email: info@coway.com.vn

024 6255 2288(Hà Nội), 033 233 92 92(Đà Nẵng) và 094 777 0001(HCM)

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Qúy khách muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của coway.com.vn theo số hotline 024 6255 2288(Hà Nội), 033 233 92 92(Đà Nẵng) và 094 777 0001(HCM)

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Coway.com.vn sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác. Trong một vài trường hợp đặc biệt, coway.com.vn có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. coway.com.vn cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *