Về chúng tôi

Chủ tịch Yoon Hugh nói gì?

“Chúng tôi muốn mang Coway từ Hàn Quốc đến với Việt Nam, để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe gia đình người Việt một cách tốt nhất” 

 

Chúng tôi sẽ không ngừng hoàn thiện chất lượng Sản phẩm và dịch vụ của Coway

Hình ảnh trung tâm