Showing all 3 results

Giá sản phẩm: 15.800.000 VND 12.640.000 VND

Diện tích lọc ≤ 100m2

Máy lọc không khí Coway STORM (AP-1516D)

Giá sản phẩm: 17.000.000 VND 13.600.000 VND

Diện tích lọc ≤ 100m2

Máy lọc không khí Coway TUBA (AP-3008FH)

Giá sản phẩm: 27.000.000 VND