Nhà Sạch Đón Tết Vui Vẻ Quanh Năm
096.5995.460

TRANG CHỦ
SẢN PHẨM
VỀ COWAY
DỊCH VỤ
KHUYẾN MÃI
HỖ TRỢ

NHÀ SẠCH ĐÓN TẾT VUI VẺ QUANH NĂM

Chương trình chỉ áp dụng khi mua Online và không áp dụng đồng thời với khuyến mại khác.
Thời gian áp dụng từ 01 - 31.01

Diện tích lọc ≤ 100m2

COWAY AP-1018F

13.430.000đ   15.800.000đ
Diện tích lọc ≤ 100m2

COWAY AP-1516D

14.450.00đ   17.000.000đ
Diện tích lọc ≤ 100m2

COWAY AP-3008FH

27.000.000đ
Diện tích lọc ≤ 33m2

COWAY AP-1019C

5.100.000đ   6.800.000đ
Diện tích lọc ≤ 33m2

COWAY AP-1512H

6.600.000đ   8.800.000đ
Diện tích lọc ≤ 33m2

COWAY AP-1008DH

10.800.000đ   13.500.000đ
Diện tích lọc ≤ 33m2

COWAY AP-1009CH

6.800.000đ   8.500.000đ
Diện tích lọc ≤ 33m2

COWAY AP-1008CH

11.000.000đ
Diện tích lọc ≤ 20m2

COWAY AP-0509DH

6.000.000đ
👉 MÁY LỌC KHÔNG KHÍ 👈
👉 MÁY LỌC NƯỚC 👈
Nước thường

COWAY P-300L

5.950.000đ   7.000.000đ
Nước thường

COWAY P-300R

7.200.000đ   8.000.000đ
Nước thường

COWAY P-6320R

8.500.000đ   10.000.000đ
Nước nóng, lạnh, thường

COWAY CHP-260L

16.200.000đ   18.000.000đ
Nước nóng, lạnh, thường

COWAY CHP-264L

16.200.000đ   18.000.000đ
Nước nóng, lạnh, thường

COWAY CHP-590R

23.000.000đ
Nước nóng, lạnh, thường

COWAY CHP-671R

27.000.000đ
Nước nóng, lạnh, thường

COWAY CHP-18AR

22.800.000đ

COWAY BA35-A

7.900.000đ

SALE KHỦNG ĐỔ BỘ RẦM RỘ NHẤT NĂM

Chương trình chỉ áp dụng khi mua Online và không áp dụng đồng thời với khuyến mại khác

Diện tích lọc ≤ 33m2

Hot

MUA NGAY
6.800.000đ
4.760.000đ

Diện tích lọc ≤ 33m2

Hot

MUA NGAY
8.800.000đ
6.160.000đ

Diện tích lọc ≤ 33m2

Hot

MUA NGAY
8.500.000đ
6.375.000đ

Nước thường

Hot

MUA NGAY
10.000.000đ
7.000.000đ

Diện tích lọc ≤ 33m2

MUA NGAY
13.500.000đ
10.125.000đ

Hot

NGÀY

GIỜ

PHÚT

GIÂY

00
00
00
00

Nước nóng, lạnh, thường

MUA NGAY
22.800.000đ
18.240.000đ

Hot

Nước thường

MUA NGAY
7.000.000đ
5.250.000đ

Hot

Diện tích lọc ≤ 20m2

MUA NGAY
6.000.000đ
3.900.000đ

Hot

Diện tích lọc ≤ 33m2

MUA NGAY
11.000.000đ
9.900.000đ

Hot

Nước nóng, lạnh, thường

MUA NGAY
18.000.000đ
13.500.000đ

Hot

Diện tích lọc ≤ 100m2

MUA NGAY
15.800.000đ
12.640.000đ

Hot

Nước nóng, lạnh

MUA NGAY
8.000.000đ
7.200.000đ

Hot

Nước nóng, lạnh, thường

MUA NGAY
18.000.000đ
15.300.000đ

Hot

Diện tích lọc ≤ 100m2

MUA NGAY
17.000.000đ
13.600.000đ

Hot

Merry Christmas - Duy nhất  23-25.12

Chương trình chỉ áp dụng khi mua Online và không áp dụng đồng thời với khuyến mại khác

Diện tích lọc ≤ 33m2

Hot

MUA NGAY
6.800.000đ
4.760.000đ

Diện tích lọc ≤ 33m2

Hot

MUA NGAY
8.800.000đ
6.160.000đ

Diện tích lọc ≤ 33m2

Hot

MUA NGAY
8.500.000đ
5.950.000đ

Nước nóng, lạnh, thường

Hot

MUA NGAY
10.000.000đ
7.000.000đ

Diện tích lọc ≤ 33m2

MUA NGAY
13.500.000đ
9.450.000đ

Nước nóng, lạnh, thường

MUA NGAY
27.000.000đ
18.900.000đ

Hot

Nước nóng, lạnh, thường

MUA NGAY
22.800.000đ
15.960.000đ

Nước nóng, lạnh, thường

MUA NGAY
23.000.000đ
16.100.000đ

Nước nóng, lạnh, thường

MUA NGAY
18.000.000đ
12.600.000đ

Diện tích lọc ≤ 100m2

MUA NGAY
27.000.000đ
18.900.000đ

Diện tích lọc ≤ 100m2

MUA NGAY
17.000.000đ
11.900.000đ

NGÀY

GIỜ

PHÚT

GIÂY

00
00
00
00

Chế độ nước thường

MUA NGAY
7.000.000đ
4.550.000đ
Copyright © 2010 Coway.com.vn
Công ty cổ phần thương mại Carpa Việt Nam
    -   MST: 0104957749
Hotline: 024 6255 2288
Email: info@coway.com.vn
Website: https://coway.com.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ