Mừng sinh nhật tuổi 12 | Coway ưu đãi lớn: Giảm -35% + Quà tặng tới 4tr8
096.5995.460

TRANG CHỦ
SẢN PHẨM
VỀ COWAY
DỊCH VỤ
KHUYẾN MÃI
HỖ TRỢ

FLASH SALE CUỐI TUẦN

Chương trình chỉ áp dụng khi mua Online và không áp dụng đồng thời với khuyến mại khác

NGÀY

GIỜ

PHÚT

GIÂY

Diện tích lọc ≤ 33m2

Hot

MUA NGAY
6.800.000đ
4.760.000đ
00
00
00
00

Diện tích lọc ≤ 33m2

Hot

MUA NGAY
8.800.000đ
6.160.000đ

Diện tích lọc ≤ 33m2

Hot

MUA NGAY
8.500.000đ
6.375.000đ

Diện tích lọc ≤ 33m2

Hot

MUA NGAY
7.000.000đ
4.550.000đ

MỪNG SINH NHẬT TUỔI 12

Chương trình chỉ áp dụng khi mua Online và không áp dụng đồng thời với khuyến mại khác.
Thời gian áp dụng từ 19 - 20.10

Diện tích lọc ≤ 100m2

COWAY AP-1018F

11.060.000đ   15.800.000đ
Diện tích lọc ≤ 100m2

COWAY AP-1516D

11.900.00đ   17.000.000đ
Diện tích lọc ≤ 100m2

COWAY AP-3008FH

18.900.000đ   27.000.000đ
Diện tích lọc ≤ 33m2

COWAY AP-1019C

4.760.000đ   6.800.000đ
Diện tích lọc ≤ 33m2

COWAY AP-1512H

6.160.000đ   8.800.000đ
Diện tích lọc ≤ 33m2

COWAY AP-1008DH

9.450.000đ   13.500.000đ
Diện tích lọc ≤ 33m2

COWAY AP-1009CH

5.950.000đ   8.500.000đ
Diện tích lọc ≤ 33m2

COWAY AP-1008CH

7.700.000đ   11.000.000đ
Diện tích lọc ≤ 20m2

COWAY AP-0509DH

4.200.000đ   6.000.000đ
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ
MÁY LỌC NƯỚC
Nước thường

COWAY P-300L

4.550.000đ   7.000.000đ
Nước thường

COWAY P-300R

5.600.000đ   8.000.000đ
Nước thường

COWAY P-6320R

7.000.000đ   10.000.000đ
Nước nóng, lạnh, thường

COWAY CHP-260L

12.600.000đ   18.000.000đ
Nước nóng, lạnh, thường

COWAY CHP-264L

12.600.000đ   18.000.000đ
Nước nóng, lạnh, thường

COWAY CHP-590R

16.100.000đ   23.000.000đ
Nước nóng, lạnh, thường

COWAY CHP-671R

18.900.000đ   27.000.000đ
Nước nóng, lạnh, thường

COWAY CHP-18AR

18.240.000đ   22.800.000đ

COWAY BA35-A

5.530.000đ   7.900.000đ
Nước nóng, lạnh, thường

COWAY CHP-18AR

18.240.000đ   22.800.000đ
Nước nóng, lạnh, thường

COWAY CHP-18AR

15.960.000đ   22.800.000đ

MỪNG SINH NHẬT TUỔI 12

Chương trình chỉ áp dụng khi mua Online và không áp dụng đồng thời với khuyến mại khác.
Thời gian áp dụng từ 01 - 31.10

Diện tích lọc ≤ 100m2

COWAY AP-1018F

12.640.000đ   15.800.000đ
Diện tích lọc ≤ 100m2

COWAY AP-1516D

13.600.00đ   17.000.000đ
Diện tích lọc ≤ 100m2

COWAY AP-3008FH

24.300.000đ   27.000.000đ
Diện tích lọc ≤ 33m2

COWAY AP-1019C

5.100.000đ   6.800.000đ
Diện tích lọc ≤ 33m2

COWAY AP-1512H

6.160.000đ   8.800.000đ
Diện tích lọc ≤ 33m2

COWAY AP-1008DH

9.450.000đ   13.500.000đ
Diện tích lọc ≤ 33m2

COWAY AP-1009CH

6.800.000đ   8.500.000đ
Diện tích lọc ≤ 33m2

COWAY AP-1008CH

8.800.000đ   11.000.000đ
Diện tích lọc ≤ 20m2

COWAY AP-0509DH

4.800.000đ   6.000.000đ
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ
MÁY LỌC NƯỚC
Nước thường

COWAY P-300L

4.550.000đ   7.000.000đ
Nước thường

COWAY P-300R

6.400.000đ   8.000.000đ
Nước thường

COWAY P-6320R

8.000.000đ   10.000.000đ
Nước nóng, lạnh, thường

COWAY CHP-260L

14.400.000đ   18.000.000đ
Nước nóng, lạnh, thường

COWAY CHP-264L

14.400.000đ   18.000.000đ
Nước nóng, lạnh, thường

COWAY CHP-590R

18.400.000đ   23.000.000đ
Nước nóng, lạnh, thường

COWAY CHP-671R

24.300.000đ   27.000.000đ
Nước nóng, lạnh, thường

COWAY CHP-18AR

18.240.000đ   22.800.000đ

COWAY BA35-A

7.110.000đ   7.900.000đ
Copyright © 2010 Coway.com.vn
Công ty cổ phần thương mại Carpa Việt Nam
    -   MST: 0104957749
Hotline: 024 6255 2288
Email: info@coway.com.vn
Website: https://coway.com.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ