Mã Coupon áp dụng: INSTADAY-1018

Mã Coupon áp dụng: INSTADAY-35AVN

Hướng dẫn sử dụng mã Coupon để nhận ưu đãi :

Bước 1: Chọn “SAO CHÉP MÃ COUPON”

Bước 2: Chọn “ĐẶT HÀNG NGAY”

Bước 3: Dán mã coupon vào mục “Mã ưu đãi” trên trang thanh toán hoặc giỏ hàng