Giá sản phẩm: 10.000.000 VND 7.500.000 VND
Giá sản phẩm: 7.000.000 VND 4.900.000 VND

Diện tích lọc ≤ 100m2

Máy lọc không khí Coway STORM (AP-1516D)

Giá sản phẩm: 17.000.000 VND 13.600.000 VND
Giá sản phẩm: 13.500.000 VND 10.125.000 VND
Giá sản phẩm: 8.000.000 VND 6.000.000 VND
Giá sản phẩm: 11.000.000 VND 8.250.000 VND
Giá sản phẩm: 8.500.000 VND 6.375.000 VND
Giá sản phẩm: 6.000.000 VND 4.500.000 VND