Hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài đã tin tưởng sử dụng sản phẩm Coway nhằm chăm sóc sức khỏe và đời sống cho cán bộ nhân viên: Samsung, Lotte, Shinhan Bank, Orion, Viettel, Hanoi Academy, …