Màng lọc không khí

Màng Lọc Không Khí Coway AP-0509DH

Màng lọc thô: không cần thay

Màng AC thời gian thay thế từ 4 – 6 tháng

Màng HEPA thời gian thay thế từ 12 – 14 tháng

 

Giá sản phẩm: 200.000 VND900.000 VND

Số lượng:

Trả góp Insta Trả góp Insta+