Màng lọc không khí

Màng Lọc Không Khí Coway AP-1018F

Màng lọc thô: không cần thay

Màng lọc MCC thời gian thay thế 6 tháng

Màng AC thời gian thay thế từ 10 tháng

Màng HEPA thời gian thay thế từ 12 tháng

 

Giá sản phẩm: 300.000 VND900.000 VND

Số lượng:

Trả góp Insta Trả góp Insta+