Trong hành trình 9 năm chăm sóc sức khỏe cho người Việt, có đến 100,000 khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của Coway với trên 200,000 chiếc máy lọc nước / máy lọc không khí được bán ra.